Odwiedź stronę
ConnectPoint

Smart RDM
dla Wody

Skontaktuj się z nami
Smart RDM dla Dystrybucji Ciepła to portal wspierający proces zarządzania i optymalizacji sieci ciepłowniczej.

Monitorowanie i analiza stanu sieci poprzez:

 • budowanie historii sieci w celach analitycznych
 • zarządzanie automatyczne zdarzeniami
 • raportowanie stanu sieci

Główne zastosowania Smart RDM w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjncyh

 • Analiza przepływów w danych strefach
 • Analiza trendów i kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym na interaktywnych widokach
 • Integracja danych czasu rzeczywistym w ujęciu geograficznym
 • Kompleksowa obsługa zdarzeń generowanych automatycznie
 • Zarządzanie brygadami remontowymi w terenie
 • Monitorowanie danych pogodowych zbiór widoków przedstawiających dane ze stacji pogodowych, piezometrów i mierników.
 • Zmniejszenie strat wody na podstawie bilansowanie stref
 • Czasu usunięcia awarii
 • Napraw i konserwacji opartych na monitorowaniu urządzeń w czasie rzeczywistym
 • Napraw i konserwacji oparta na rzeczywistym stanie urządzeń
 • Prognozowanie zapotrzebowania na produkcję wody

Liczniki energii elektrycznej przy produkcji i oczyszczaniu wody

 • Monitorowanie ciągłości odczytów i ich poprawności m.in. przekrętki i wymiany liczników
 • Automatyczne walidowanie i czyszczenie danych
 • Weryfikacja odchyleń
 • Algorytmy uzupełniające luki w danych
 • Gotowe modele obliczeniowe i możliwość tworzenia własnych

Wodomierze

 • Monitorowanie ciągłości odczytów i ich poprawności m.in. przekrętki i wymiany liczników
 • Obsługa liczników na potrzeby billingów ( fakturowania)

Co zyskasz dzięki Smart RDM 

Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych i lepsze przygotowanie na sytuacje awaryjne
Efektywne zarządzanie brygadami w terenie
Bardziej wiarygodne dane do analiz biznesowych
Kluczowe informacje o stanie sieci, w czasie rzeczywistym
Optymalizacja zużycia energii elektrycznej
Poprawa jakości usług dla klienta

Smart RDM - wersja standardowa
Optymalizacja pracy sieci w pięciu krokach

01. Integracja Danych

Pierwszy krok to integracja wszystkich kluczowych danych w tym danych mapowych i danych czasu rzeczywistego.

Efekt

Stworzenie jednego źródła prawdy dla systemów biznesowych bezpiecznie oddzielonego od infrastruktury krytycznej.
System Raportowania, Monitorowania i Analiz
Monitorowanie Online

Wizualizacja synoptyki analiz
Obsługa alarmów
Raportowanie

Operacyjne i biznesowe
Optymalizacja

Moduł obliczeń i zaawansowanych analiz
Centralne Repozytorium Danych
Dane z umów
Informacje rozliczeniowe
Systemy rozliczeniowe
Dane pomiarowe
i procesowe (zmienne)
Przemysłowa baza SQL, SCADA, AIUT
Węzeł cieplny

02. Budowanie kontekstu

Drugi krok to odwzorowanie infrastruktury technicznej i procesów sieci wodociągowej w modelu cyfrowym. Odpowiednia kodyfikacja, dostarczana w trakcie wdrożenia,  usprawni monitorowanie i analizę stanu urządzeń. Każdy monitorowany element sieci będzie miał swój unikalny kod w systemie połączony z odpowiadającymi mu danymi z urządzeń pomiarowych.

Efekt

Możliwość wiarygodnego porównania elementów infrastruktury, ich analizy oraz szybkie dodawanie nowych elementów sieci do modelu.

03. Wizualizacja i monitoring

Trzeci krok to odwzorowanie cyfrowe procesów na interaktywnych maskach synoptycznych lub widokach mapowych. Dla każdego rodzaju urządzenia przygotowany jest schemat cyfrowy, tak żeby operatorzy mieli podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym. Dane z procesowe urządzenia mogą być  przedstawione na widokach mapowych w celu ich lokalizacji oraz wskazania nieprawidłowości na sieci.

Efekt

Podgląd aktualnych i historycznych parametrów technicznych elementów sieci. Szybka reakcja na zdarzenia.
Sprawność wymiennika
Quick reaction thanks to alarms
Zarządzanie zdarzeniami

04. Alarmy i powiadomienia

System umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach w pracy sieci wodnokanalizacyjnej. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu ma możliwość przekierowania zdarzeń do brygad w terenie wraz niezbędnymi informacjami o zdarzeniu i jego lokalizacji.

Efekt

Automatyzacja i ograniczenie czasu obsługi awarii.

05. Analizy i raportowanie

System umożliwia wydajne raportowanie. Raporty mogą przedstawiać realizację planów, podsumowanie stanu urządzeń i innych wskaźników biznesowych potrzebnych do analizy efektywności sieci wodnokanalizacyjnej.

Efekt

Prezentacja wyników dla menedżerów, podsumowania dla klientów lub urzędów.
Raporty z węzłów

Smart RDM - wersja rozszerzona
Zaawansowane algorytmy branżowe dla przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych

Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb związanych z monitorowaniem stanu sieci i analizą danych można dzięki narzędziu Smart RDM wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, przed którymi staną dostawcy ciepła:

- lepsza obsługa klienta,
- ochrona środowiska,
- Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.


Aby sprostać tym wyzwaniom w Smart RDM opracowaliśmy zaawansowane algorytmy do walidacji i czyszczenia danych, wykrywania anomalii, ograniczenia strat wody, predykcja prognozowania zapotrzebowania produkcję wody w oparciu o algorytmy MI. Optymalizacja pracy sieci strefowo i globalnie.

Otwarta platforma pozwala na dostosowanie algorytmów do potrzeb, tworzenie kolejnych i użycie ich do nowych zastosowań.

Przykładowe wdrożenia

Monitorowanie Wrocławskiej
Sieci Wodno-kanalizacyjnej

MPWiK potrzebował system do skutecznej diagnozy i zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w czasie rzeczywistym.