Odwiedź stronę
ConnectPoint

Zrównoważony Rozwój Doskonałości Operacyjnej

Monitorowanie, analiza historii, raportowanie i optymalizacja procesów w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej
Powered by
ConnectPoint

Nasze rozwiązanie gromadzi i przetwarza wszystkie istotne dane produkcyjne. Efektem jest szybki i intuicyjny dostęp do informacji na każdym poziomie organizacyjnym - od operatorów po osoby zarządzające.

Smart RDM wspiera stopniową cyfryzację przedsiębiorstwa. Pozwala wprowadzić automatyczną optymalizację wykonywanych zadań, a w efekcie poprawić wydajność produkcji i obniżyć koszty.

Smart RDM jest systemem dostosowanym do potrzeb konkretnej branży. Posiada interfejsy do różnych systemów przemysłowych.

Optymalizacja
Analiza i raportowanie
Monitorowanie procesu

Monitorowanie procesu

Nasze rozwiązanie oparte jest na wydajnej
i skalowalnej bazie danych procesowych, pracującej w czasie rzeczywistym.


Integrujemy się z każdym systemem produkcyjnym. Dzięki temu masz w jednym miejscu dostęp do:

  • wizualizacji procesu
  • automatycznego tworzenia raportów
  • ustawiania reguł alarmów
  • wprowadzania danych ręcznych
  • zarządzania automatycznym eksportem i importem danych
Secure access to production data

Kluczowym elementem przygotowania danych do analizy jest nadanie im kontekstu np.: obszar, maszyna, element urządzenia.

Dodatkowo, każda branża ma swoje unikalne standardy. Odpowiednia kodyfikacja danych pozwala odwzorować proces i zbudować hierarchię urządzeń do wykorzystania w bieżącym monitorowaniu oraz zaawansowanych analizach.

Building Data COntext

Każdy proces produkcyjny lub jego symulację możemy pokazywać w czasie rzeczywistym.

Dla bezpieczeństwa dostęp do widoków jest uzależniony od uprawnień. Przejrzysty sposób nawigacji pozwala na:

  • łatwe poruszanie się miedzy podglądem pracy urządzeń
  • przeglądanie trendów i historii procesu
  • monitorowanie wskaźników biznesowych
  • obserwowanie procesu też na mapach i grafach.
Process Visualization

Analiza i raportowanie

Automation of reporting

Firmy produkcyjne zazwyczaj rozwiązują problemy z błędami i brakami w danych tworząc skomplikowane, nieskonsolidowane pliki Excel.

Aby tego uniknąć stworzyliśmy mechanizm zarządzania danymi poprzez formularze www.  Możemy w ten sposób uzupełniać dane, poprawiać błędy lub wprowadzać komentarze. Na tej podstawie system automatycznie wygeneruje poprawne raporty i roześle właściwym odbiorcom.

Scheduling and ranking

Smart RDM ma wbudowany mechanizm do tworzenia: harmonogramów produkcji i śledzenia ich realizacji, rankingów urządzeń oraz konfiguracji progów alarmowych.  

Buduj dowolne rankingi dzięki konfigurowalnym regułom ważności zdarzeń lub urządzeń. Wprowadzaj przyszłe dane, żeby śledzić realizacje wyznaczonych celów biznesowych i prognoz.

Generation. of business reports

Smart RDM integruje się z różnymi systemami raportów biznesowych używanych w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj integrujemy się z Tableau i Microsoft Power BI.

W oparciu o API tych systemów, system wykorzystuje dane produkcyjne oraz dane z systemów biznesowych do tworzenia raportów. Dzięki temu są one przejrzyste, wydajne i pozwalają na  tzw. drążenie danych. Raporty są dostarczane odpowiednim osobom w odpowiednim czasie za pomocą subskrypcji bez dodatkowych licencji dostępowych.

Optymalizacja

Smart RDM tworzy wirtualną kopię urządzeń i maszyn, a następnie symuluje ich zachowanie (tzw. Digital Twin).

Na podstawie porównania modelu i realnych danych możemy wykryć co działa niepoprawnie. Dzięki symulacjom w oparciu o zadane przez użytkownika parametry pracy możemy poprawić efektywność. Wszystkie procesy mogą być zwizualizowane i monitorowane w czasie rzeczywistym.

Production optimisation and anomaly detection

Smart RDM pozwala generować i obsługiwać zlecenia tworzone automatycznie na bazie określonych zdarzeń: awarii, alertów czy przekroczeń wskaźników biznesowych.

Użytkownik ma możliwość zarządzania zdarzeniami, konfigurowania progów alarmowych oraz analizy parametrów powiązanych z danym alarmem. Parametry zdarzeń są konfigurowalne pod potrzeby danej organizacji. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników, bądź grup użytkowników.

Quick reaction thanks to alarms

Nasze skalowalne środowisko analityczne dostarcza informacji i wniosków na podstawie danych.

Nasze algorytmy branżowe pozwalają na precyzyjną analizę i zapewniają informacje zwrotną w postaci wizualizacji, raportów i rankingów urządzeń, pozwalających na podejmowanie optymalnych decyzji. Klient ma możliwość tworzenia własnych algorytmów i wykorzystania modeli machine learning. Moduł może zarządzać procesem importu i exportu danych.

Powerful Big Data module

Rozwiązania dla branż

Przykładowe wdrożenia u klientów

Monitorowanie Warszawskiej
Sieci Ciepłowniczej

Veolia Warszawa wykorzystuje Smart RDM do ułatwienia dostępu do kluczowych informacji swoim pracownikom, głównie dzięki poprawieniu dostępu do raportów.

System Monitorowania
Produkcji i Raportowania

Smart RDM zbiera, przetwarza i analizuje dane z 250k punktów pomiarowych. System monitoruje m.in. 41 bloków energetycznych na 270 wizualizacjach procesu w czasie rzeczywistym.

Standardowa wersja naszego oprogramowania może być zainstalowana zdalnie w bardzo krótkim czasie, w dowolnym wariancie: on-premise, cloud lub hybrydowym.

Instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa cyfrowego i wysokiej dostępności, dlatego też może obsługiwać wiele oddziałów w ramach danej grupy kapitałowej.

Zobacz wideo