Odwiedź stronę
ConnectPoint

Smart RDM dla
Dystrybucji Ciepła

Skontaktuj się z nami
Smart RDM dla Dystrybucji Ciepła to portal wspierający proces zarządzania i optymalizacji sieci ciepłowniczej.

Monitorowanie i analiza stanu sieci poprzez:

 • budowanie historii sieci w celach analitycznych
 • zarządzanie automatyczne zdarzeniami
 • raportowanie stanu sieci

Główne zastosowania Smart RDM w Dystrybucji Ciepła

 • Wykrywanie awarii (np. zabrudzenie wymiennika lub dryfowanie zaworów)
 • Wizualizacja stanu pracy węzła i regulatora
 • Diagnostyka pracy pomp obiegowych i układu regulacji węzła
 • Predykcja wpływu zmiany parametrów na zużycie energii
 • Na podstawie rankingu węzłów opartego na aktualnym stanie węzła i jego ważności
 • Dzięki zaawansowanej analizie krzywej grzewczej
 • Dostaw ciepła opartych na precyzyjniejszym prognozowaniu zapotrzebowania na moc
 • Napraw i konserwacji oparta na rzeczywistym stanie urządzeń
 • Zużycia ciepła – kalkulator oszczędności (wyliczenie oszczędności dla różnych harmonogramów)
 • Monitorowanie ciągłości odczytów i ich poprawności
 • Automatyczne walidowanie i czyszczenie danych
 • Weryfikacja odchyleń
 • Gotowe modele obliczeniowe i możliwość tworzenia własnych

Jakie korzyści daje Smart RDM 

Wsparcie procesu redukcji  CO2 oraz ułatwienie procesu ubiegania się o białe certyfikaty 
Optymalizację pracy systemu ciepłowniczego, dzięki zmniejszeniu strat przesyłowych, precyzyjnemu określeniu zapotrzebowania systemu na moc i parametrów pracy węzłów cieplnych
Łatwość dostosowania do zmian regulacyjnych 
Kluczowe informacje o stanie sieci w czasie rzeczywistym
Poprawa marżowości funkcjonowania przedsiębiorstwa

Poprawa jakości usług dla klienta, lepsze zarządzanie komfortem cieplnym  

Smart RDM - wersja standardowa
Optymalizacja pracy sieci w pięciu krokach

01. Integracja Danych

Pierwszy krok to integracja wszystkich kluczowych danych, w tym danych mapowych i danych czasu rzeczywistego.

Efekt

Stworzenie jednego źródła prawdy dla systemów biznesowych bezpiecznie oddzielonego od infrastruktury krytycznej.
System Raportowania, Monitorowania i Analiz
Monitorowanie Online

Wizualizacja synoptyki analiz
Obsługa alarmów
Raportowanie

Operacyjne i biznesowe
Optymalizacja

Moduł obliczeń i zaawansowanych analiz
Centralne Repozytorium Danych
Dane z umów
Informacje rozliczeniowe
Systemy rozliczeniowe
Dane pomiarowe
i procesowe (zmienne)
Przemysłowa baza SQL, SCADA, AIUT
Model węzła - schemat
Węzeł cieplny

02. Budowanie kontekstu

Drugi krok to odwzorowanie infrastruktury technicznej i procesów sieci ciepłowniczej w modelu cyfrowym. Odpowiednia kodyfikacja, dostarczana w trakcie wdrożenia, umożliwi monitorowanie i analizę stanu urządzeń. Każdy monitorowany element sieci będzie miał swój unikalny kod w systemie, połączony z odpowiadającymi mu danymi z urządzeń pomiarowych.

Efekt

Możliwość wiarygodnego porównania elementów infrastruktury, ich analizy oraz szybkie dodawanie nowych elementów sieci do modelu.

03. Wizualizacja i monitoring

Trzeci krok to odwzorowanie cyfrowe procesów na interaktywnych maskach synoptycznych lub widokach mapowych. Dla każdego rodzaju węzła jest przygotowany schemat cyfrowy, tak żeby operatorzy mieli podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym. Węzły mogą być połączone z widokiem mapowym w celu ich lokalizacji oraz wskazania nieprawidłowości na sieci.

Efekt

Podgląd aktualnych i historycznych parametrów technicznych węzłów. Szybka reakcja na zdarzenia.
Sprawność wymiennika ciepła
Sprawność wymiennika
Ekran obsługi alarmów
Zarządzanie zdarzeniami

04. Alarmy i powiadomienia

System umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach pod kątem przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu ma możliwość przekierowania zdarzeń do brygad w terenie wraz z niezbędnymi informacjami o zdarzeniu i jego lokalizacji.

Efekt

Automatyzacja i ograniczenie czasu obsługi awarii.

05. Analizy i raportowanie

System umożliwia wydajne raportowanie. Raporty mogą przedstawiać realizację planów, podsumowanie stanu węzłów i innych wskaźników biznesowych potrzebnych do analizy efektywności sieci ciepłowniczej.

Efekt

Automatyzacja prezentacji wyników dla menedżerów oraz podsumowań dla klientów lub urzędów.
Raporty z węzłów
Raporty z węzłów

Smart RDM - wersja rozszerzona
Przedsiębiorstwo Cieplne przyszłości - zaawansowane algorytmy branżowe

Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb związanych z monitorowaniem stanu sieci i analizą danych można dzięki narzędziu Smart RDM wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, przed którymi staną dostawcy ciepła:

- lepsza obsługa klienta,
- ochrona środowiska,
- poprawa zyskowności
.

Aby sprostać tym wyzwaniom w Smart RDM opracowaliśmy zaawansowane algorytmy do walidacji i czyszczenia danych, wykrywania anomalii, ograniczenia strat ciepła, prognozowania zapotrzebowania na ciepło czy optymalizacji parametrów sieci.
Otwarta platforma pozwala na dostosowanie algorytmów do potrzeb, tworzenie kolejnych i użycie ich do nowych zastosowań, np. do tworzenia wniosków o białe certyfikaty.
Ekran zaawansowanej analityki

Przykładowe wdrożenia

Monitorowanie Warszawskiej
Sieci Ciepłowniczej

Veolia Warszawa wykorzystuje Smart RDM do ułatwienia dostępu do kluczowych informacji swoim pracownikom, głównie dzięki poprawieniu dostępu do raportów.